IMKANALER

RELINING AV IMKANALER

En speciell form av ventilation är imkanaler. Man kan säga att en Imkanal är en ventilationskanal som ska suga ut luft från ett ställe där man lagar mat. Sedan 2012 är det nog specificerat vilka metoder och material som får användas vid olika typer av kök och matlagningsformer. Imkanalerna är klassade från 1A, högsta klassen, till 3, lägsta klassen.

Klass 1A

Ska klara all form av matlagning inklusive träkolsgrillning, vedeldade matlagningsugnar, stekbord och öppna grillytor utan reningssystem.

Klass 1B

Ska klara valfri storköksutrustning som drivs av el eller gas under förutsättning att hela systemet har ett invändigt släckningssystem.

Klass 2A

 Ska klara matlagningsprocesser som inte medför så stora fettbeläggningar, t ex elektriska pizzaugnar, kokgrytor, varmluftsugnar och uppvärmningskök.

Klass 2B

Ska klara valfri storköksutrustning som drivs av el eller gas under förutsättning att ett reningssystem monteras i kanalsystemet.

Klass 3

Är godkänd som imkanal för hushållsspisar i bostäder, pentryn eller liknande.

PRODUKT

Infodringsmaterialen är speciellt framtagna för restauranger och storkök där det finns risk finns att stora mängder sot och fett avsättningar bildas i imkanalen.  Du får en imkanal som skyddar mot spridning av brand och brandgaser, inom och mellan brandceller, intilliggande byggnadsdelar och fast inredning.

Ventilationskanaler som renoveras uppfyller kraven för evakuering av brandgaser vid eventuell brand i byggnaden.

Befintlig relinad kanal uppfyller brandteknisk klass EI 60 i hela sin längd. De ger ett spolbart imkanalssystem som uppfyller en vätsketät imkanal (Vti) enligt Imkanal 2012:2.

Våra produkter uppfyller stränga krav på brandbeständighet och isolering. Det är vattenbaserat infodringsmaterial som är miljövänligt genom hela livscykeln och är ett kostnadseffektivt sätt att renovera imkanaler på.

ANVÄNDNINGSOMRÅDE

Vårt material används vid relining av alla typer av imkanaler. Metoden innebär att det går att renovera utan smutsiga håltagningar och skapa en tät kanal genom blandade material såsom murverk, eternit, plåt, gips, betong osv.

Materialen vi använder är ett kostnadseffektivt sätt för uppgradering och relining av imkanaler utförd i:

 Svartplåtskanaler

 Betong och asbestskanaler

 Murade kanaler

 Kanaler utförda i spirorör eller tunnplåt ska ersättas med rör i rostfritt, syrafast och värmebeständigt stål.

ARBETSMETOD

Först filmas imkanalen noggrant för status bedömning, därefter avlägsnas eventuella förträngningar eller andra hinder i kanalen med specialutrustning. Infodringsmaterialet installeras i kanalen och formas med lufttryck. Insats röret härdas med vattenånga och resultatet blir en brandsäker slät kanal utan skarvar med bibehållen kanalarea.

ring oss

Skicka ett medelande