Kategorier
Relining

Relining som ett alternativ till stambyte

Relining kan vara ett utmärkt alternativ till vanligt stambyte om man har rör som uppfyller kraven för detta. Relining är också ett enklare och smidigare sätt.

Så småningom kommer avloppsrören att behöva bytas ut. Alla som har bott i en tillräckligt gammal byggnad, kan nog ha varit med om ett traditionellt stambyte och vet hur omständligt det kan vara. Därför kan det vara mycket goda nyheter när man får veta att det finns ett bra alternativ som kallas relining.

Vad relining är rent praktiskt är förenklat att man förser de befintliga rören med en ny yta invändigt, så att de blir som nya igen och kan fortsätta användas. Innan denna process rengörs rören mycket noggrant så att de kan genomgå processen med relining.

Relining och hur man hittar dem som jobbar med det

Några av fördelarna med relining är en snabbare process, mindre störningar samt att man inte behöver göra ett regelrätt stambyte och byta ut alla rör mot nya. Därför bör man, så långt det är möjligt, överväga alternativet med relining istället för ett klassiskt stambyte. Här finns både tid och pengar att spara.

Kolla upp vilka som är duktiga på relining i trakten och ta kontakt med dem efter lite god research. Att man först kikar på vilka som är bäst genom att jämföra omdömen de har fått av tidigare kunder, är en smart investering. Sedan bör man vara trygg med att kontakta den firma man tycker verkar bäst och som erbjuder bäst tjänster.

Kategorier
Relining

Relining återställer gamla rör i Stockholm

Relining är en modern metod som används av många i Stockholm, istället för ett komplett stambyte. Den kan också användas till att renovera ventilationsrör.

Alla rör har en begränsad livstid. Man kan vårda rören genom att låta en rörmokare skölja igenom dem med hett vatten under högt tryck. Men till slut måste de renoveras mer grundligt eller bytas ut. Detta gäller dagvatten- och avloppsrör men också de rör som finns i ventilationssystemen.

De rör som utsätts för mest slitage och påfrestning är avloppsrören. Generellt sett håller ett rörsystem av gjutjärn i mellan 40 och 50 år. Genom att utföra regelbundna rörinspektioner kan man hålla sig uppdaterad om rörstammarnas kondition. Om de börjar bli dåliga så krävs en åtgärd för att förebygga vattenskador och läckage.

Relining är ett snabbt och ekonomiskt fördelaktigt sätt att renovera rörstammar

När det är dags att göra något åt rörstammarna kan man välja att byta ut alla rör eller att renovera dem på plats. Renoveringen görs genom så kallad rörinfodring eller relining. Metoden går ut på att man inspekterar rörens insida med en kamera. Därefter tvättas de.
När rören är rena trycker man in en skyddande hinna av polymer.

Hinnan fyller ut alla håligheter och eventuella sprickor. Insidan av rören blir slät och stark. Att utföra relining i Stockholm går snabbt. Det är dessutom betydligt billigare och smidigare än att bryta upp väggar och golv i fastigheten för att ta bort de gamla rören. Metoden kan med fördel användas på ventilationsrör och dricksvattenrör.